Algemene voorwaarden

Voorwaarden dd.22-02-2022

I. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen van Stichting Samen Top, gevestigd te Tramstraat 54, 5104 GM Dongen, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer:

kvk nr 60917105

btw nr NL854118093B01

Stichting Samen Top. heeft altijd het recht deze voorwaarden te wijzigen.

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Stichting Samen Top en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden. Stichting Samen Top behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Alle aanbiedingen van Stichting Samen Top zijn vrijblijvend. Indien Stichting Samen Top de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, zal dit zo snel mogelijk aan de Klant gecommuniceerd worden. De Klant kan hiervoor geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

II. Annulering, terugzending en klachten
Indien de Klant de goederen wil terugsturen dient hij daarover eerst contact op te nemen met Stichting Samen Top. In onderling overleg zal bekeken worden wat de beste oplossing is. Terugzendkosten komen voor rekening van de Klant. Terugbetalingen zullen pas worden uitgevoerd nadat de retourzending door Stichting Samen Top in ontvangst is genomen.

De Klant kan zonder meer de bestelling nog binnen 7 dagen na het plaatsen ervan, door gebruik te maken van het contactformulier van de site waarop de bestelling is geplaatst, annuleren. Indien de bestelling reeds verzonden is zal terugbetaling pas worden uitgevoerd nadat de retourzending door Stichting Samen Top in ontvangst is genomen.

De klant heeft het recht om de bestelling zonder opgaaf van redenen retour te sturen binnen 14 dagen na aflevering. De klant dient hiervoor binnen 14 dagen schriftelijk contact op te nemen of het product retour te sturen. De contactgegevens zijn:
E-mail: info@samentop.nl
of via het contactformulier van de site waar de bestelling geplaatst is
of naar ons adres:
Stichting Samen Top
Tramstraat 54
5104 GM Dongen
tel: 0416-440222
Nederland
RABObank: NL89 RABO 0184 5731 57


De goederen dienen teruggezonden te worden naar Stichting Samen Top op het volgende adres:

Stichting Samen Top
Tramstraat 54
5104 GM Dongen

De kosten voor retourzendingen met een totale waarde (inclusief BTW en verzendkosten) tot 40 Euro komen voor kosten van de Klant. Daarboven worden deze vergoed door Stichting Samen Top
Eventuele terugbetalingen vinden plaats binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending.

III Betaling & Levering
Alle bestellingen worden vanuit Nederland geleverd.De Klant dient het totaalbedrag zoals vermeld op de factuur, inclusief BTW en inclusief verzendkosten te voldoen.Pas nadat de betaling ontvangen is zullen de goederen worden uitgeleverd. Alle produkten die via de site van Stichting Samen Top worden besteld, zullen geleverd worden op het leveringsadres dat door de Klant in zijn bestelling is aangegeven.De klant betaalt de verzendkosten voor levering van de bestelling. De verzendkosten zijn zichtbaar tijdens het plaatsen van de bestelling.De op de site aangegeven leveringstermijnen zijn slechts een indicatie. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding indien de getoonde leveringstermijn overschreden wordt.

De bestellingen zullen zo snel mogelijk na betaling verzonden worden.Indien de klant de goederen 30 dagen na de bestelling niet heeft ontvangen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren. Stichting Samen Top zal in dat geval het betaalde bedrag binnen 30 dagen na annulering terugbetalen.
Stichting Samen Top probeert er voor te zorgen dat de producten die op de site worden aangeboden in voldoende voorraad aanwezig zijn. Het kan echter gebeuren dat een product niet langer beschikbaar is. In dit geval zal Stichting Samen Top de Klant zo spoedig mogelijk informeren en kan de Klant zijn bestelling zonder kosten te annuleren. Stichting Samen Top kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een produkt.

IV. Eigendom
Zolang de Klant de totale prijs van de goederen alsmede de eventuele verzending- en betalingskosten verbonden aan de bestelling niet betaald heeft, blijven deze eigendom van Stichting Samen Top.

V Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde BTW. Andere belastingen/heffingen zijn niet in de prijs inbegrepen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele importheffingen, overige heffingen, of verbruiksbelasting (zoals bijvoorbeeld koffie-belasting) die gelden in het land aangegeven in het afleveradres of factuuradres. Voor meer informatie dient de klant zelf contact op te nemen met de locale authoriteiten.

De verzendkosten worden op basis van gewicht en bestemming berekend en worden ook door de Klant gedragen.

Stichting Samen Top heeft het recht om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de Klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt de Klant via e-mail hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij het recht zijn bestelling te annuleren. Stichting Samen Top kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in zijn prijzen of voorwaarden.

VI. Garantie
Stichting Samen Top geeft 6 maanden, garantie op de produkten die geleverd zijn. Voor verdere garantie geldt de garantie die door de producent gegeven wordt.
VII. Privacyverklaring
Stichting Samen Top respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Stichting Samen Top zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, of indien wij hiertoe verplicht zijn in verband met wettelijke regelgeving. Stichting Samen Top neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
Het e-mailadres van de klant wordt gebruikt voor communicatie over de bestelling. Het e-mail adres van de klant kan gebruikt worden om de klant te informeren over aanbiedingen van Stichting Samen Top Indien de klant dit niet wenst kan hij dit ons kenbaar maken vooraf per e-mail, of door zich af te melden nadat deze aanbiedingse-mail ontvangen is.
VIII. Informatie
Stichting Samen Top kan niet garanderen dat de dat de informatie op de site juist of betrouwbaar is. Stichting Samen Top kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die, direct of indirect, voortkomt uit het gebruik van de informatie op de site.

IX. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op iedere overeenkomst met Stichting Samen Top is Nederlands recht van toepassing. Eventuele conflicten kunnen uitsluitend bij de Rechtbank van Rotterdam te worden ingediend.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2024 shop.samentop.nl | sitemap | rss